Een subsidie kan het verschil maken om binnen je organisatie een (verander)traject te realiseren. Misschien werk je al samen met Flueres, maar ben je voor een project(idee) op zoek naar aanvullende financiering. Of wellicht kun je een programma opzetten enkel met de ondersteuning van subsidie. In beide scenario’s kijkt Flueres met je mee naar de subsidie mogelijkheden voor jouw project.

Wat is subsidie?

Subsidie is financiële steun die wordt gegeven om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een bepaald maatschappelijk effect in de samenleving. Deze steun wordt gegeven vanuit de Europese unie, overheid of gemeentes.

Welke subsidies zijn er?

De regeling waarvoor je in aanmerking komt wordt grotendeels bepaald door de sector waarin je actief bent en het type project. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor bedrijven en organisaties die investeren in hun medewerkers.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?

Er zijn talloze projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Subsidies kun je inzetten voor onder andere het:

  • vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
  • creëren van een leercultuur;
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur;
  • goed hanteren van werkdruk en werkplezier;
  • bieden van loopbaancoaching.

Grote kans dus dat een project van Flueres (gedeeltelijk) in aanmerking komt voor subsidie. Wij hebben onder andere ervaring met de volgende subsidies: 

Vanuit de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) kunnen mkb’ers subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf. Denk aan het opstellen van een opleidings- of ontwikkelplan, het stimuleren van vitaliteit, omgaan met werkdruk en loopbaancoaching. 

De Europese Unie en de Nederlandse overheid willen mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van werkend Nederland vergroten. Daarvoor is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds) in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan deze doelstelling.

Sinds 2020 heeft het A&O fonds Gemeenten de stimuleringsregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt ondersteuning aan gemeentelijke projecten die kennis en inzicht geven. De focus ligt hierbij op de wendbaarheid van mens en organisatie. Denk aan projecten rondom agile werken, duurzame inzetbaarheid, teamontwikkeling, etc. 

Wat kunnen wij voor je doen?

Flueres begeleidt je bij het volledige subsidie verwervingsproces. Van de signalering van interessante regelingen tot en met verantwoording. Daarnaast ondersteunen we je bij de administratieve organisatie die bij een aanvraag komt kijken. Een subsidie aanvraag wordt snel onderschat. Een afwijzing of toekenning van de subsidie aanvraag hangt echter niet alleen af van de kwaliteit van het project, maar ook van de kwaliteit van de aanvraag.