Programma- en projectmanagement

Je hebt vernieuwing voor ogen. Aan een aanpak alleen heb je niet genoeg. Je hebt beweging nodig. Commitment, gedrevenheid en energie zijn daarin belangrijke ingrediënten. Wij stellen mensen centraal en kiezen een aanpak die voor hen ‘eigen’ voelt en tegelijk vernieuwend is. 

Wij werken vanuit vertrouwen, veelzijdigheid en vindingrijkheid. Daardoor kunnen we verschillende belangen en behoeften met elkaar verbinden. Onze onafhankelijke positie helpt ons daarbij. We maken aanwezige kennis toegankelijk, zetten een heldere taakverdeling en tijdlijn op, organiseren brede betrokkenheid en vieren (quick) wins. We organiseren en faciliteren het Change/HR project vanaf de zijlijn of we stropen de mouwen op om jouw organisatie een stap verder te helpen. Bij Flueres benutten we elkaars expertise op de achtergrond, zodat je nooit de kennis en ervaring van één persoon krijgt. 

Flueres kan op verschillende manieren ondersteunen bij projectmatig werk. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Procesverbetering
 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Vitaliteit
 • Werkdruk/werkplezier
 • Diversiteit en Inclusie

Bekijk een case   

Trainingen

Heb je een vraagstuk dat om duurzame gedragsverandering vraagt? Flueres biedt incompany trainingen aan op het gebied van:

 • Persoonlijke inzetbaarheid
 • Effectiviteit
 • Competentieontwikkeling
 • Leiderschap
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Werkdruk/werkplezier
 • Vitaliteit
 • Diversiteit & Inclusie

Neem contact op   

Procesbegeleiding

Onze omgeving is in voortdurende ontwikkeling en organisaties daarmee ook. Processen stromen dwars door organisaties heen. Problemen in processen in organisaties zijn vaak eenvoudig te herkennen: slechte afstemming, geen bevoegdheden, vertragingen, misverstanden, onvoldoende middelen en veel overleg.

Aan de basis van keuzes voor de lange termijn ligt vaak een droom, ambitie of een visie ten grondslag. Organisaties zouden bij het nemen van belangrijke besluiten en het inrichten van hun processen altijd moeten stilstaan bij die basis, om er vervolgens voor te zorgen dat de inrichting hier ook op aansluit. Deze ketens van activiteiten raken vaak meerdere mensen, teams, systemen en afdelingen binnen de organisatie.

Flueres begeleidt organisaties om deze basis neer te zetten, processen te ontwerpen en mensen continu te ontwikkelen.  Het durven centraal stellen (organisatie)processen, klanten en kwaliteiten van mensen in plaats van afdelingen en functies is wat ons betreft de kern.

Wij geloven erin dat processen pas optimaal toepasbaar zijn als een organisatie goed heeft nagedacht over de inzet van de juiste mensen, middelen en methoden. Flueres redeneert vanuit strategische doelen terug naar wat medewerkers nodig hebben om ze waar te maken. In onze aanpak betrekken en informeren we mensen, inspireren hen en laten ze experimenteren met nieuwe kennis en vaardigheden.

Bekijk een case   

HR ‘do it yourself’

HR ‘do it yourself’ en een beetje van ons

HR is een vakgebied met verschillende dimensies. Er is sprake van een beheersmatige kant, die volledig stabiel en betrouwbaar moet zijn. Daarnaast zijn er aspecten in het HR vak die relateren aan de strategie van de organisatie. Om mensen en teams te kunnen ontwikkelen, moet je de strategie kunnen doorgronden en een juiste vertaling weten te maken naar teams en individuen. Dat vraagt om kennis over hoe mensen gemotiveerd raken, hoe je (persoonlijk) leiderschap optimaliseert en je de bedrijfsvoering faciliteert in dit proces. De beheersmatige kant en de ontwikkel kant zijn zo verschillend van elkaar, die vind je nooit in één persoon terug.

Groeibedrijven staan voor uitdagingen. Wij zien dat de bedrijfsvoering vaak achterblijft op de groei die de organisatie heeft doorgemaakt. Touwtjes worden op slimme wijze aan elkaar geknoopt, maar het blijven touwtjes. Daarom bieden wij MKB-bedrijven de mogelijkheid HR & Change activiteiten volledig bij ons neer te leggen. Je krijgt het kwaliteitsniveau van een corporate, maar met de praktische insteek waar een MKB-bedrijf behoefte aan heeft. Bij Flueres benutten we elkaars expertise zowel op de voor- als achtergrond, zodat jij als opdrachtnemer nooit de kennis en ervaring van één persoon krijgt.

Wij kunnen jouw organisatie bijstaan in het vormgeven van:

 • Loopbaanpaden
 • Opleidingsbeleid
 • Competentieraamwerk
 • Functiehuis
 • B&O proces
 • Competentiescan voor recruitment doeleinden
 • (Intern) coach programma opzetten

Bekijk een case   

Heb je vragen? Wij hebben antwoorden!

Neem contact op met onze adviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij staan voor je klaar om je verder te helpen! Je kunt ons bereiken via info@flueres.nl. Of maak direct een afspraak via ons contactformulier.

Onze klanten