Heb je een vraagstuk dat om duurzame gedragsverandering vraagt in alle lagen van de organisatie? Breng je strategie en doelen in lijn met de professionaliteit en cultuur van werken. Wij vertalen jullie uitdagingen naar een maatwerk ontwikkelprogrogramma. Dat doen we door:

  • (In)effectieve patronen en overtuigingen te ontdekken en de organisatie daarvan bewust te maken.
  • Een voorstel te maken om bestaande en nieuwe groeicurves te optimaliseren.
  • Meten is weten. We brengen de huidige organisatiecompetenties in kaart en zetten ze af tegen benodigde (toekomstige) competenties.
  • Trainen van gedrag en vaardigheden, waarbij we via bewezen methoden mensen ervaringsgericht laten leren.
S-curve

De S – curve | Een proces van groei en verval

In ons werk laten we ons inspireren door de zogenaamde s-curve. Een cyclus die we ook terugzien in de biologie en de evolutie. De s-curve beschrijft de levenscyclus van een organisatie, een proces, een team of mens in de organisatie. Het model gaat daarbij uit van vier fases. Iedere fase heeft zijn eigen kenmerken. Van opstarten naar groeien, volwassen worden en verzadigen. We halen graag het beste uit mensen en organisaties en hebben diensten en producten ontwikkeld om organisaties, teams en individuen in deze fases te begeleiden.

Praten is goed. Maar doen is beter.

Onze aanpak is praktisch en actiegericht op de uitdagingen die mensen dagdagelijks ervaren.

Onze werkwijze

Ontdek & Benut

Waar ligt onbenut potentieel?

Flueres is de drijvende kracht achter het merk Ontdek & Benut. Ontdek & Benut richt zich op talentmanagement voor individuen en teams. Dit doen we in de vorm van coaching, training en ondersteunende middelen. Zoals het handboek Ontdek & Benut en onze Competentiekaarten. Het helpt talenten en competenties te ontdekken én te benutten. We nodigen je uit om te experimenteren met nieuwe aanpakken en proactief aan kennis en kunde te werken, zodat het werk van jou, je team of organisatie optimaal betekenis krijgt.

  • Wij passen de principes van blended learning en jobcrafting toe.
  • We geven mensen eigen regie om zelf te bepalen in welke richting zij zich willen ontwikkelen en welk leerproces hen daarin ondersteunt. 

  • Flueres adviseurs acteren als procesbegeleiders; we helpen de vraag achter de vraag scherp te stellen en staan met raad en daad bij in het bieden van concrete oplossingen, direct toepasbaar in de praktijk.

Ontdek & Benut

Ken je onze producten al?

Handboek Ontdek & Benut

Handboek Ontdek & Benut

Competentiekaarten

Competentiekaarten

Competentiescan

Competentiescan

Competentieposter