Bij communicatie is niet alleen de inhoud van de boodschap van belang, maar ook de manier waarop het gezegd wordt. Bewust en onbewust spelen allerlei zaken mee die van invloed zijn op de manier waarop de ontvanger de boodschap interpreteert. Denk bijvoorbeeld aan de toon en het volume van een stem, lichaamshouding, mimiek, snelheid van praten en de gebaren die iemand maakt. Door rekening te houden met verbale en non-verbale elementen in je voorkomen, beïnvloed je de impact die je maakt.

Verbale elementen: hoe spreek jij je uit?

Je stem bepaalt voor een groot deel of jouw boodschap wordt onthouden. Concentreer je, naast de inhoudelijke aspecten van je verhaal, op het gebruik van je stem. Door je woorden meer kracht bij te zetten, zorg je ervoor dat er tijdens een gesprek of presentatie naar jou geluisterd wordt. Grote kans dat je boodschap beter aankomt en jij meer impact maakt.

Non-verbaal: welke houding neem je aan?

Een belangrijk deel van het maken van impact zit hem niet in wat je zegt, maar in je non-verbalecommunicatie. Hoe sta of zit jij erbij als je een idee poneert? Kijk jij je gesprekspartners aan als je een mening geeft? Met onderliggende boodschappen zend je talloze signalen uit die de ander interpreteert. Bewust of onbewust vertel je jouw gesprekspartner hoe je ergens écht over denkt. Bij non-verbale communicatie kun je denken aan:

·    Houding, zoals je armen over elkaar kruisen.

·    Bewegingen met je lichaam, zoals handgebaren maken.

·    Oogcontact, zoals anderen aankijken.

·    Gezichtsuitdrukking, zoals glimlachen, knipperen met je ogen of je wenkbrauwen optrekken.

Door je bewust te zijn van je non-verbale communicatie, ben je beter in staat om je boodschap krachtig op anderen over te brengen. Dit kun je op de volgende manier doen: verplaats jezelf in een situatie waarin je impact wilt maken. Dit kan bijvoorbeeld een vergadering zijn met je leidinggevende, een presentatie voor stakeholders of een borrel met collega’s. Probeer je de situatie zo levendig mogelijk voor te stellen. Kijk kritisch naar jezelf en let op de volgende punten.

Hoe sta je erbij?

Je mag ruimte claimen met je fysieke aanwezigheid. Als je zit, gebruik je de armleuningen van je stoel.Als je staat, zorg je dat je rechtop staat en probeer je energie uit te stralen. Verdeel je gewicht gelijkmatig over beide benen en sla je armen niet over elkaar. Wat laat je gezichtsuitdrukking zien?

Maak je gebruik van handgebaren?

Gebaren maken je verhaal levendig. Zorg dat je gebaren niet alleen bestaan uit het gedachteloos heen en weer zwiepen van je handen, maar zet ze in om je denkstappen beeldend te maken. Kijk eens af bij iemand die je bewondert. Hoe doet hij of zij dit?

Maak je oogcontact?

Oogcontact is een essentieel onderdeel van je non-verbale communicatie. Door middel van oogcontact laat je zien dat je verbinding zoekt. Daarnaast kan het maken van oogcontact je iets leren: de non-verbale signalen van je gesprekspartner laten zien hoe hij of zij jou ervaart.

Zorg ervoor dat je verbale en non-verbale signalen overeenkomen. Wanneer je iets anders uitstraalt dan wat je zegt, genereert dit spanning en verwarring bij je gesprekspartners. Gun jezelf tijd, want het veranderen van non-verbale signalen is niet makkelijk en vergt oefening.

MAAK BEWUSTE KLEDINGKEUZES

Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk achter te laten. Representatieve kleding speelt daarbij een belangrijke rol en kun je zien als onderdeel van je persoonlijke marketing. Hier aandacht aan besteden kan je helpen om serieus genomen te worden en je impact te vergroten.