In de snel veranderende wereld van organisaties lijkt de nadruk steeds meer te verschuiven van de inhoud van het werk naar de vorm en omgangsvormen.

De huidige staat van organisaties

In de dagelijkse gang van zaken binnen organisaties lijkt de focus steeds meer te liggen op hoe dingen worden gedaan en hoe medewerkers met elkaar omgaan, in plaats van op de kerninhoud van het werk. Feedbacksessies worden uitgebreider en gestructureerder en er wordt meer nadruk gelegd op de vorm dan op de inhoud van prestaties. Deze verschuiving heeft invloed op de manier waarop medewerkers hun werk benaderen en hoe zij hun bijdrage aan de organisatie zien.

Een nieuwe generatie werknemers

Deze veranderingen in de zakelijke omgeving lijken ook invloed te hebben op de verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers. Ze hechten minder waarde aan onbetaalde overuren, voelen niet dezelfde onvoorwaardelijke toewijding aan hun werk en verwachten niet zonder meer uitgedaagd of ondervraagd te worden. Dit kan resulteren in spanningen tussen verschillende generaties binnen organisaties.

De nadruk op vorm versus inhoud

De verschuiving naar het beoordelen van prestaties en problemen binnen organisaties op basis van vorm en omgangsvormen in plaats van op de daadwerkelijke inhoud van het werk is niet beperkt tot een enkele sector. In de bredere maatschappij lijken veel discussies zich te richten op de manier waarop dingen worden gedaan in plaats van op wat er daadwerkelijk wordt bereikt. Dit kan leiden tot klachten over werknemers die zich te veel als ‘prinsen en prinsessen’ gedragen en alleen betrokken willen zijn bij projecten als ze direct aan het stuur mogen zitten.

Het knuffelparadijs en de realiteit van het bedrijfsleven

Een alternatief voor de traditionele feedbackmethoden wordt gezocht in benaderingen die lijken op een “knuffelparadijs” met workshops, cursussen en nadruk op persoonlijke ontwikkeling. Deze benadering lijkt echter vaak ver verwijderd van de realiteit van organisaties, waar medewerkers te maken hebben met drukke schema’s, deadlines en zakelijke verantwoordelijkheden.

Terug naar de kern

Het is belangrijk om de focus terug te brengen naar de kern van het werk in organisaties. Inhoudsgerichte benaderingen, waarbij de nadruk ligt op de kwaliteit en inhoud van het werk, zijn essentieel om succesvol te zijn. Het streven moet zijn om ervoor te zorgen dat medewerkers zich richten op de kern van hun werk en niet te veel afgeleid worden door vorm en omgangsvormen. Het is een evenwichtsoefening waarbij zowel de inhoud van het werk als de manier waarop het wordt uitgevoerd belangrijk zijn voor het behalen van succes in organisaties.

Bronnen:

Artikel NRC: Van knuffelen wordt de nieuwe generatie echt niet gelukkiger door Emma Bruns

Boek: Ontdek & Benut, methode voor team- en organisatie ontwikkeling door Vanya Cobben