Maakt culturele diversiteit inzichtelijk voor werkgevers

Per 1 juli kan jij als werkgever met de Barometer Culturele Diversiteit inzicht krijgen in de culturele diversiteit binnen jouw organisatie. De Barometer is in het leven geroepen om werkgevers te helpen een diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd en bijdraagt aan gelijke kansen op een baan.

Wat kun je ermee?

Inzicht in diversiteit op de werkvloer kan tot meerdere inzichten leiden:

  • Je wordt met de neus op de feiten gedrukt over ( het gebrek aan) diversiteit binnen je personeelsbestand.
  • Je kunt er als organisatie achter komen dat medewerkers met een niet-westerse achtergrond relatief vaker het bedrijf verlaten dan medewerkers zonder- of met een westerse migratieachtergrond.
  • Je kunt ontdekken dat medewerkers met een migratieachtergrond vaker een lagere functie hebben of minder betaald krijgen dan medewerkers zonder een migratieachtergrond.
  • Het biedt jouw organisatie informatie om een plan te bedenken om meer cultureel divers talent aan te trekken en te behouden.
  • Het helpt jou als werkgever om een actief diversiteitsbeleid te hanteren en actief te sturen op diversiteit.

Hoe werkt het?

Jij als werkgever stuurt personeelsgegevens naar het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS koppelt deze gegevens aan een eventuele migratieachtergrond van je medewerkers. Jij als werkgever krijgt vervolgens een geanonimiseerde uitdraai met statistieken op groepsniveau over de culturele diversiteit binnen je organisatie.

Dit is pas de eerste stap

De Barometer is een eerste stap naar bewustwording. Om verandering teweeg te brengen, helpt het om deze te kunnen onderbouwen met feiten en cijfers. Toch kunnen er ook kanttekeningen bij het initiatief worden geplaatst.

De Barometer concentreert zich alleen op culturele diversiteit. Andere diversiteitsgroepen, zoals vrouwen of mensen met een arbeidsbeperking worden er niet in betrokken.

De Barometer is niet gratis. Bedrijven kunnen het tegen een kostprijs afnemen.

Alleen grotere werkgevers met meer dan 250 werknemers kunnen gebruik maken van de Barometer. Dit is besloten omdat in kleine bedrijven er het risico is dat de uitkomst van de Barometer te makkelijk te herleiden is naar specifieke medewerkers.

Een inclusieve bedrijfscultuur

Het thema ‘diversiteit en inclusiviteit’ heeft weinig aandacht op de werkvloer bij Nederlandse bedrijven. Op de lijst van belangrijke HR-thema’s voor 2020/2021 staat Diversiteit/Inclusiviteit op nummer 12 van de 15 thema’s. Terwijl inmiddels de meerwaarde van diversiteit en inclusie toch algemeen bekend is.

Wil jij voor elke vacature ook graag de beste kandidaat en cultureel divers talent binnen je organisatie? Flueres kan jou hierbij helpen. Flueres heeft een diversiteit en inclusie traject ontwikkeld. We ondersteunen jou om het thema diversiteit en inclusie op de kaart te zetten én te verankeren in je beleid. Met een structureel en duurzaam diversiteits- en inclusiviteitsbeleid kan jouw organisatie voor medewerkers namelijk een wereld van verschil maken.