Fons heeft in goede tijden een imperium opgebouwd. Inmiddels zijn de hoogtijdagen voorbij en doet Fons er alles aan om het proces van groei en verval goed te hanteren in zijn organisatie. Maar begrijpt het personeel dit ook? Lees hier de mailavonturen van Fons en zijn medewerkers.

Van: Hannie Spruit

Aan: Fons de Founder

Betreft: Quotumwet

Beste Fons,

Tot begin 2020 gold er een vrijblijvend voorschrift voor grote bedrijven: tenminste 30% van de bestuurders en commissarissen moest vrouw zijn. Binnenkort wordt het streefcijfer vervangen door een bindend vrouwenquotum. Moeten wij daar niet op anticiperen, aangezien er een plek in de RvC vrijkomt?

Hartelijke groet, Hannie

Van: Fons de Founder

Aan: Hannie Spruit

Betreft: Quotumwet

Ha Hannie,

Die wet moet eerst nog door de 1e kamer worden aangenomen, dus zo’n vaart loopt het allemaal niet. Daarbij geld het alleen voor beursgenoteerde bedrijven, dat zijn we niet.

Groet, Fons

Van: Hannie Spruit

Aan: Fons de Founder

Betreft: Quotumwet

Fons,

Je begrijpt het niet. Wordt het niet eens tijd voor een vrouw in de RvC, ongeacht wetgeving? Waarom is er een dwangmiddel nodig om vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven te krijgen? Laten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen in deze. Kom eens uit je tunnel!

Van: Fons de Founder

Aan: Hannie Spruit

Betreft: Quotumwet

Hannie,

Je denkt verkeerd. Wij hanteren een beleid van ‘de beste man op de beste plek’. Als dat toevallig een vrouw is, staan wij zeker open voor vrouwen. Hoe durf je te stellen dat ik vastzit in een tunnel? Je bent je er toch van bewust dat wij een passieve wens tot diversiteit hebben? Dat maakt onze organisatie vanzelf divers. Kwestie van afwachten.

Van: Hannie Spruit

Aan: Fons de Founder

Betreft: Quotumwet

Maar Fons, afwachten leidt tot niets! Denk eens even na!

Vrouwen hebben moeten vechten voor hun stemrecht, voor het makkelijker maken om betaald werk en kinderen te combineren, voor gelijke opleidingskansen, baas in eigen buik, gelijk loon voor gelijke banen, gelijkheid binnen een huwelijk en ga zo maar door. Dat wij vrouwen nu streven naar het meer vervullen van topposities binnen bedrijven en een nadrukkelijkere rol van de vader in het ouderschap is toch een logisch vervolg op al deze ontwikkelingen? Hoe gaat een passieve wens hierin bijdragen?

Groet, Hannie

Van: Fons de Founder

Aan: Hannie Spruit

Betreft: Quotumwet

Dag Hannie,

Ik heb dit bedrijf al 25 jaar. Ik heb nog meegemaakt dat de eerste vrouw toetrad in een leidinggevende functie. Nu is die groep al diverser. We hebben vrouwelijke leidinggevenden en daarom is het niet keihard nodig dat er nu een vrouwelijk commissaris wordt benoemd. Het is een kwestie van tijd voordat ook vrouwen in de hoogste functies terecht komen. Het heeft misschien nog geen resultaat, maar het leeft.

Groet, Fons

Van: Hannie Spruit

Aan: Fons de Founder

Betreft: Quotumwet

Fons,

Kunnen we niet alle managers een cursus laten volgen over onder meer onbewuste vooroordelen. Maar ik begrijp jou ook, hoor het is een journey. Dit probleem is niet morgen veranderd. Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen 3 keer vaker worden onderbroken aan de gesprekstafel dan mannen? Daar zouden we een begin kunnen maken. En m.b.t. de RvC positie: kunnen we niet het statement maken dat we de ambitie hebben om meer vrouwen in hoge posities te benoemen, maar we er nog niet zijn. Het zijn maar een paar ideeën die ik hier opsom, maar wellicht kunnen we er een keer MT breed over praten?

Groet, Hannie

Van: Fons de Founder

Aan: Hannie Spruit

Betreft: Quotumwet

Hannie, prachtig! Met een onvoorwaardelijke statement kan ik prima leven. Wat ben je toch vindingrijk. Gaan we doen. En om toch even door te pakken op de RvC positie: bel jij Hans Sloens voor een oriënterend gesprek? Ik denk dat we voor hem moeten gaan. De beste man op de beste plek!

Groet, Fons