Vanuit de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen. Dit kan voor activiteiten die gericht zijn op het leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Heb jij interesse om je medewerkers en leidinggevenden op een praktische, effectieve en leuke manier te ontwikkelen?

Project ‘Samen leren en ontwikkelen’

AAA-LUX maakt als organisatie een sterke groei door en opereert op zowel nationaal als internationaal niveau. AAA-LUX heeft de wens en ziet de noodzaak om haar mensen mee te laten groeien met de organisatie en haar ambities.

Een collectieve leercultuur, waarin mensen de kans krijgen hun competenties en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat was het doel waar we bij AAA-LUX met behulp van de SLIM subsidie naartoe hebben gewerkt. We zijn dan ook het project ‘Samen leren en groeien’ gestart.

Gedurende de looptijd van ruim een half jaar is Flueres met dit project aan de slag gegaan.

Het resultaat van het project is een collectieve leercultuur, waar AAA-LUX ook na het SLIM traject op voort kan borduren.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • We hebben door middel van een competentiescan en een ontwikkelgesprek voor alle medewerkers hun competenties en talenten in kaart gebracht.
  • We hebben een nieuwe structuur en methode voor de beoordelings- en ontwikkelgesprekken opgezet. Waarbij deze competenties en talenten onderdeel uitmaken van een continue ontwikkeldialoog tussen medewerkers en leidinggevenden en kunnen worden ingezet in relatie tot de visie en doelen die de organisatie nastreeft.
  • We hebben een integraal opleidings- en ontwikkelplan van alle medewerkers gemaakt voor AAA-LUX.

SLIM AAA-LUX

Wil je ook aan de slag met de ontwikkeling van jouw medewerkers?

Lees in dit artikel meer over de SLIM-subsidie. Of ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met onze adviseurs en we komen er spoedig bij je op terug.

Meer weten over de SLIM subsidie?

Wil je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie? Of ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Stel je vraag en één van onze adviseurs komt er spoedig bij je op terug.